Blefjellheisen
 
Nyheter
 
 Nytt billettsystem i fra AXESS.
 
 Ny smøremaskin fra Wintersteiger
HVOR HOLDER VI TIL?
18. januar 2007

Blefjellheisen er på  Blefjell i Numedal, Flesberg komune. Du kjører til Kongsberg og fortsetter ca 18km i retning Geilo til Svene, Grettefoss bru. Der kjører du ikke over Lågen, men rett frem på fylkesveien. Etter ca 10 km, tar du av på Søndre Blefjellveg nord for Gjellerud gårdene. Det er skiltet til Blefjellheisen fra Svene.
Link til Søndre Blefjellveien

Se også vedlagt kart.

 

 
Meny
Blefjellheisen

Blefjellheisen a.s
Flesberg
3623 Lampeland

Tlf: 32 76 01 81 el. - 99106685